Asset management

Oavsett om man valt att köpa eller hyra sin utrustning, är det ofta en stor utmaning att bibehålla kontroll på utrustningens status, placering, exakta kostnader etc. Är dessutom utrustningen fördelad på ett antal hyres- eller leasingavtal, kan det vara svårt att veta vilket avtal som den aktuella utrustningen tillhör.