Operationell Leasing

Är funktionen det primära men ovissheten om vad som ska ske med utrustningen i framtiden. Om du vill dra nytta av en lägre hyreskostnad och samtidigt skjuta upp beslutet kring eventullt utbyte, eget ägande eller fortsatt hyra – är operationell leasing lösningen för dig. Med en operationell leasing skjuts den framtida risken, restvärdet, över från dig som leastagare till leasgivaren, Leasepro.