Varför Leasepro?

Leasing och hyra kan upplevas komplext och tidsödande, för både dig som kund och partner.

Leasepro är lösningen!

Vi tar hand om allt extra arbete som vanligtvis du som partner drabbas av när du vill erbjuda finansiering och ser till att ta hand om allt från offert ut till kund, till att avtal finns på plats och givetvis allt arbete däremellan. På det sättet slipper du helt och hållet merarbete men kan ändå erbjuda bra finansieringslösningar ut till dina kunder.

För dig som kund ser vi till att vara med redan från start och hjälper gärna till med att anpassa hela finansieringen efter de behov och önskemål ni har. Du har alltid en egen kontaktperson hos oss oavsett ärende under hela avtalstiden.