Finansiell Leasing

Leasing är ett avtal mellan Leasepro som ägare av utrustningen och dig som användare av utrustningen. Med leasing betalar du bara för användningen av utrustningen, inte ägandet. Leasing är särskilt fördelaktigt för dig som planerar att behålla utrustningen när leasingavtalet löper ut.